Видео

И нека огънят да бъде красиво украшение за вашият празник!                                                                                                                                                                                                                                     

При представленията на закрито, усещането за близост с огъня е по-голямо… хората имат възможност да си останат седнали… Обикновенно е и по-тъмно отколкото на открито.

 

На открито, представлението е по-пълно. Ние имаме повече свобода, Движим се в танца и имаме достъп до кръга от публика, така всеки има възможност да се доближи до огъня. За по възрастните хора, които не могат да останат прави може да се предвидят няколко стола. Може да се използват инструменти с пиротехника и в края да бъдат запалени огнени символи. Букви, фирмено лого, сърце или друго. На това конкретно видео в края е добавен пиротехнически ефект, изпълняван от един артист!

Огнените ветрила позволяват повече динамика и импровизация… позволяват близък и едновременно много контролиран контакт със зрителите!

Огненият чадър е разкошно допълнение към по-дълго представление, а приказният образ на артист на кокили допълва представлението по неповторим начин! 

В много малко пространство също е възможно да се случи чудесно представление. Бъдете търпеливи и изчакайте обичайната интродукция, след която идва бързото и много динамично въртене. Възможностите за движение са ограничени, но доброто познаване на инструмента и точната преценка са важният фактор, който позволява пълно случване! И все пак танцът е възможен!

Децата са най-прекрасната публика, те се впечатляват безкрайно от огъня и начинът, по който артистите танцуват с него. Детските представления! Празник, който обичаме заради красивата и отворена детска душа.  Често оставаме с тях и им показваме някои неща с тренировъчни инструменти, които не се палят, но за сметка на това някои пък светят. Понякога ако децата са по-големи им даваме да се докоснат до огъня, като държат статична (не огъваща се) част от горящ огнен инструмент.  Няма нужда от музика… естественото шумулене при въртенето на огъня е много по-впечатляващо за децата от която и да е музика, която можем да им пуснем.